โควิด-19 เป็นโรคติดเชื้อล่าสุดที่ส่งผลกระทบเกินปกติต่อชีวิตมนุษย์ การศึกษาใหม่ที่ใช้ DNA ของมนุษย์ในสมัยโบราณเผยให้เห็นว่าวัณโรคส่งผลกระทบต่อประชากรยุโรปอย่างไรในช่วง 2,000 ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบที่โรคมีต่อจีโนมมนุษย์ แต่ยังรวมถึงวิธีที่พันธุกรรมสามารถมีอิทธิพลต่อระบบภูมิคุ้มกันมนุษย์ในปัจจุบันเป็นลูกหลานของผู้รอดชีวิตจากหลายสิ่งหลายอย่าง

การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศและโรคระบาดใหญ่ รวมถึงกาฬโรค ไข้หวัดใหญ่ในสเปน และวัณโรค ความสัมพันธ์กับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของการป่วยหลังจากติดเชื้อ เมื่อตัวแปรดังกล่าวเป็น homozygous มีส่วนเกี่ยวข้องในการทำงานของภูมิคุ้มกันผ่านผลกระทบต่อเส้นทางการส่งสัญญาณ ปัจจัยกำหนดวัณโรคในมนุษย์ในบริบทของวิวัฒนาการและการคัดเลือกโดยธรรมชาติ ตัวแปร P1104A เกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อกว่า 30,000 ปีก่อนโดยใช้ชุดข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีจีโนมมนุษย์โบราณในยุโรปมากกว่า 1,000 จีโนม การวิเคราะห์เพิ่มเติมพบว่าความถี่ของตัวแปรลดลงอย่างมากเมื่อประมาณ 2,000 ปีก่อน ในช่วงเวลาที่เชื้อ Mycobacterium tuberculosis กลายพันธุ์ในปัจจุบัน ตัวแปรนี้ไม่เกี่ยวข้องกับแบคทีเรียหรือไวรัสที่ติดเชื้ออื่น ๆ