กล้ามเนื้อและเซลล์ต้นกำเนิดที่มีหน้าที่ในการสร้างกล้ามเนื้อจะเก็บความทรงจำเกี่ยวกับตำแหน่งของตนในร่างกาย หน่วยความจำตำแหน่งนี้พบว่าขึ้นอยู่กับรูปแบบการแสดงออกของคลัสเตอร์ยีน ซึ่งมีหน้าที่ในการสร้างร่างกายในช่วงชีวิตของทารกในครรภ์ การค้นพบนี้คาดว่าจะเป็นเบาะแสที่ชี้ให้เห็นถึงกลไกการเกิดโรคของกล้ามเนื้อ ซึ่งตำแหน่งของความเปราะบางของกล้ามเนื้อจะแตกต่างกันไป

ตามประเภทของกล้ามเนื้อ และเพื่อช่วยพัฒนาเวชศาสตร์ฟื้นฟูตามหน่วยความจำตำแหน่ง โรคกล้ามเนื้อที่รักษาไม่หายมีหลายประเภท และแต่ละประเภทมีอาการแสดงตำแหน่งที่แตกต่างกัน ในทำนองเดียวกัน ความเปราะบางของกล้ามเนื้อตามอายุไม่ได้เกิดขึ้นอย่างเท่าเทียมกันทั่วร่างกาย ตำแหน่งทางกายภาพของอาการของโรคเหล่านี้ไม่สามารถอธิบายได้ด้วยความแตกต่างในประเภทของเส้นใยกล้ามเนื้อหรือรูปแบบการออกกำลังกายเพียงอย่างเดียว และต้องใช้มุมมองใหม่ในการอธิบายสาเหตุของโรคที่เกี่ยวข้อง